viernes, 28 de diciembre de 2012

Descobrint els marcadors socials

Els marcadors socials recullen i comparteixen adreces personals amb el món. A més, també organitzen la informació i faciliten la seva utilització. Serveixen per a compartir allò que anem descobrint navegant per la xarxa.

A continuació us exposaré tres marcadors socials, un dels quals us explicaré més detalladament. 

DELICIOUS.

El Delicious és un servei de gestió d'adreces d'interès a través del web. Permet guardar i recuperar a la xarxa les adreces d'interès, de manera que són consultables en línia i no només localment. També en facilita la categorització amb paraules clau (etiquetes), fet que n'agilitza la localització. A més, també permet compartir-les amb altres usuaris del servei i així conèixer qui (i quanta gent) ha desat un determinat enllaç.


MISTER-WONG.

El Mister-Wong és una eina que permet emmagatzemar les adreces d'internet interessants de la xarxa amb un sistema d'etiquetes que es poden compartir amb altres usuaris. Es poden crear grups d'usuaris que comparteixin els mateixos interessos (amb marcadors públics i privats) o bé seguir l'activitat de determinades persones.
PEARLTREES.

El Pearltrees és una eina que permet recollir i organitzar la informació. També permet una visualització gràfica de la informació recollida a partir d'un arbre amb diverses branques, constituïdes per perles, que neix a partir d'un nucli central. Cada perla conté un enllaç cap a un espai web o cap a un altre arbre. 
Vincula els usuaris amb el Facebook o el Twitter, de manera que permet la connexió entre els diferents usuaris.


Es pot crear un arbre amb el botó Add pearl. Els arbres es poden unir entre sí de manera que es pot tenir un arbre principal i diverses branques formades per altres arbres.En conclusió, penso que l'ús d'aquests marcadors pot ser molt útil a l'hora de recopil·lar informació en la xarxa i de compartir-la amb altres usuaris.


No hay comentarios:

Publicar un comentario