domingo, 30 de diciembre de 2012

Ja s'acaba el meu bloc!

CONCLUSIONS.

En aquest bloc he volgut anar explicant tot el que anava aprenent durant aquest primer semestre en el mòdul de Processos i Contextos Educatius II, que comprèn les assignatures de COED i de GITIC

La matèria treballada a COED és més teòrica que la de GITIC, per aquest motiu a primera vista no sabia ben bé com les podria relacionar, però a mida que anava avançant el semestre anava trobant més semblances entre les dues assignatures. Aquesta relació la vaig poder experimentar quan vaig fer les exposicions "Identitat i Territori" i "Publicació Digital". En aquestes havíem de treballar paral·lelament la part oral amb el suport TIC, posant en pràctica tot allò que haguéssim après.

Pel que fa a COED he treballat, après i aprofundit en diversos temes: els codis oral i escrit, les quatre habilitats lingüístiques, el discurs i la descripció. A més, també he après a millorar la meva tècnica per a parlar amb públic, a partir del llibre llegit i de les diferents exposicions realitzades. En definitiva, ha estat una assignatura molt interessant i de la qual he après moltes coses i també n'he millorat d'altres. 


Pel que fa a GITIC diria que és una assignatura molt interessant ja que qualsevol mestre ha d'estar informat i format en el tema de les TIC a l'aula, a causa de l'era informàtica en la que ens trobem immersos. He aprofundit en diversos programes i eines, com en el Movie Maker i el Twitter, i també n'he descobert d'altres, com el Google Drive, el Google reader, l'Scratch, el Prezi, el Pearltrees i el Cmap Tools, entre d'altres. Hi ha un seguit d'entrades tant de COED com de GITIC que m'agradaria destacar. 

COED:


GITIC:Aquí s'acaba el meu dossier d'aprenentatge. Espero que us pugui servir d'ajuda, igual que m'ha servit a mi tota la matèria apresa durant el semestre en aquest mòdul de Processos i Contextos Educatius II. La realització d'aquest bloc m'ha servit per anar interioritzant tot el que anava aprenent. A vegades em costava trobar la manera d'explicar el temari d'una forma que fos clara i entenedora per la resta, i en el moment en què pensava com fer-ho i com explicar el que anava fent, també anava estimulant el meu desenvolupament cognitiu i interioritzant els conceptes. Estic segura que tot el que he après em servirà per al meu futur professional com a mestra, i espero que també us pugui servir d'ajuda a vosaltres.

Fins aviat!

No hay comentarios:

Publicar un comentario