viernes, 23 de noviembre de 2012

Quines són les quatre habilitats lingüístiques?


Quines diríeu que són les quatre habilitats lingüístiques? 

Doncs aquestes són llegir, parlar, escoltar i escriure, i són necessàries i imprescindibles per a poder-nos comunicar.

LLEGIR:

Llegir és un procés a través del qual es comprèn un text escrit. L'any 1992, Isabel Solé va exposar les quatre implicacions que suposen la lectura:


 • És un procés actiu perquè qui llegeix ha de construir el significat del text. El significat del text és una construcció pròpia que implica el text, els coneixements previs del lector i els objectius en què s'enfronta el lector.
 • És aconseguir un objectiu, ja que sempre llegim per algun motiu o finalitat. L'objectiu és el que marca i determina la lectura, el tipus i les estratègies de lectura, i el control, sovint incosncient, que fem d'aquesta. 
 • És un procés d'interacció entre qui llegeix i el text. Qui llegeix ha de fer-se seu el text relacionant-lo amb allò que ja sap i, a més a més, ha d'adaptar-se al text transformant els seus coneixements previs en funció de les aportacions del text.
 • És implicar-se en un procés de predicció i inferència continu. La inferència és l'habilitat de comprendre algun aspecte del text a partir del significat de la resta, és a dir, del context.
Qui llegeix, formula una hipòtesi sobre el significat del text que llegirà i també de les seves parts mentre va llegint. A mesura que es va executant aquesta lectura, el lector va verificant o refutant les hipòtesis inicials i en va creant de noves.

Segons Eulàlia Bosch en el llibre "Educació i vida quotidiana", "la lectura no és únicament una manera d'explicar-se històries un mateix, sinó una manera de seguir incitacions fins allà on ens portin. Llegir és disposar-se a vagar per mons desconeguts. Vol gosadia i, a canvi, engendra llibertat. La lectura té un punt de màxima solitud i alhora crea una sensació de complicitat amb situacions i personatges fets de tinta i de paper, que de vegades fins i tot resulten més propers i més comprensibles que molta de la gent que ens envolta. Aixi, la lectura ema ajuda a matissar la percepció que tenim de la realitat. Així és com la lectura, a més d'instruir-nos, ens educa. Així és com la lectura ens fa créixer".

Finalment, us posaré un vídeo que parla sobre l'acte de llegir del Club Súper 3 que vaig veure en el bloc de la Xènia Colom i que em va agradar. Us recomano que visiteu aquest bloc ja que està molt ben fet i que us pot ensenyar moltes coses de manera clara i ordenada.

ESCRIURE:

Escriure és un procés a través del qual es produeix un text escrit significatiu. Quan escrivim hem de treballar tres tipus d'aspectes diferents:

 • Els aspectes formals: la caligrafia, la relació so-grafia o les regles ortogràfiques i la distribució en l'espai.
 • Els aspectes lingüístics: la gramàtica, la semàntica, la morfologia, la fonètica i la lexicologia.
 • Els aspectes discursius: el procés de composició del text (bona planificació), les característiques o propietats del text (cohesió, coherència, adequació, correcció i variació o estil) i la tipologia textual o el tipus de text.
PARLAR:

Parlar és expressar el nostre pensament mitjançant el llenguatge articulat de forma coherent, clara, i amb correcció i adequació en la situació comunicativa.


ESCOLTAR:

Escoltar és comprendre un missatge a partir d'engegar un procés cognitiu de construcció de significat i d'interpretació d'un missatge o discurs pronunciat oralment.

Què diríeu que implica saber escoltar? Doncs escoltar demana:
 • Un paper actiu i participatiu.
 • Un respecte per l'emissor i les seves idees.
 • Intentar ser objectiu per intentar entendre què ens vol dir l'altre.
 • Saber descobrir els objectius i propòsits de l'orador.
 • Saber descobrir les idees principals del missatge de l'orador.
 • Saber reaccionar al missatge i parlar si s'escau quan acaba o ens interaccionem amb l'orador.

L'entrada que vaig fer sobre el discurs us pot ajudar pel que fa a les habilitats de parlar i d'escriure.

Considero que en les escoles s'haurien de promoure i fomentar les quatre habilitats lingüístiques per igual ja que estan relacionades entre elles, cosa que actualment no s'està fent ja que prenen més rellevància unes per sobre de les altres. Per a dur a terme aquest impuls equitatiu es podrien fer més activitats orals, ja que avui dia es duen a terme més activitats escrites i la part oral passa a un segon terme.


BOSCH, E. (2003). Educació i vida quotidiana. Vic: Eumo Ed.


No hay comentarios:

Publicar un comentario